آویزان کردن ایران اسلامی دریایی جمهوری خلق

آویزان کردن: ایران اسلامی دریایی جمهوری خلق اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی آلودگی هوا به استخوان ها هم آسیب می رساند

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، قرارگیری در معرض آلاینده های هوا ریسک پوکی استخوان و شکستگی استخوان را در افراد مسن زیاد کردن می دهد. 

آلودگی هوا به استخوان ها هم آسیب می رساند

آلودگی هوا به استخوان ها هم آسیب می رساند

عبارات مهم : آلودگی

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، قرارگیری در معرض آلاینده های هوا ریسک پوکی استخوان و شکستگی استخوان را در افراد مسن زیاد کردن می دهد.

به گزارش مهر، محققان داده های بیش از ۹.۲ میلیون نفر را در آمریکا که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ به خاطر شکستگی در بیمارستان خوابیدن شده است بودند بررسی کردند.

آلودگی هوا به استخوان ها هم آسیب می رساند

پژوهشگران دریافتند حتی زیاد کردن کم قرارگیری در معرض ذرات آلاینده هوا موسوم به PM۲.۵ با زیاد کردن شکستگی استخوان در بین افراد مسن مرتبط هست. طبق اعلام شرکت حفاظت از محیط زیست آمریکا، PM۲.۵ برچسبی جهت ذرات ریز قابل استنشاق با قطر ۲.۵ میکرومتر یا کوچک تر است.

محققان همچنین ۸ سال پیگری اوضاع ۶۹۲ فرد میانسال را طبق نظرسنجی سلامت بوستون ارزیابی کردند.

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، قرارگیری در معرض آلاینده های هوا ریسک پوکی استخوان و شکستگی استخوان را در افراد مسن زیاد کردن می دهد. 

یافته ها نشان داد افراد ساکن در مناطق دارای میزان اوج PM۲.۵ و کربن سیاه (آلودگی ناشی از اگزوز وسائط نقلیه) دارای میزان کمتر کلسیم و هورمون مرتبط با استخوان در بدن ارزش بودند و در مقایسه با افرادی که کمتر در معرض این دو آلاینده بودند، تراکم معدنی استخوان ارزش کم کردن بیشتری یافته بود.

دکتر آندرا باکارلی، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کلمبیا نیویورک، در این باره می گوید: «تحقیقات متعددی ریسک آلودگی هوا را در مورد بیماری های قلبی-عروقی و تنفسی، سرطان و اختلال شناختی و مهارت های فکری اثبات کرده بودند و حال ارتباط آلودگی هوا با پوکی استخوان مشخص شده است است.»

به گفته محققان، با وجود مشخص شدن ارتباط بین آلودگی هوا و پرسشها استخوانی، هنوز رابطه علی و معلولی آن به اثبات نرسیده است.

آلودگی هوا به استخوان ها هم آسیب می رساند

واژه های کلیدی: آلودگی | محققان | آلودگی | ارتباط | آلاینده | استخوان | آلودگی هوا | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs