آویزان کردن ایران اسلامی دریایی جمهوری خلق

آویزان کردن: ایران اسلامی دریایی جمهوری خلق اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی جزییات برگزاری تمرین یکسان ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و چین

‌فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش به ارائه جزییات برگزاری تمرین یکسان ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و چین، پرداخت. 

جزییات برگزاری تمرین یکسان ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و چین

جزییات برگزاری تمرین یکسان ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و چین

عبارات مهم : ایران

فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش به ارائه جزییات برگزاری تمرین یکسان ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و چین، پرداخت.

امیر دریادار حسین آزاد در گفت وگو با ایسنا، افزود: ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری خلق چین که ظهر روز پنج شنبه در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در بندرعباس پهلوگرفته هست، امروز به تمرین یکسان خود در آب های جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران با ناوهای نیروی دریایی ارتش کشور عزیزمان ایران پرداخت.

جزییات برگزاری تمرین یکسان ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و چین

وی اضافه کرد: این تمرین یکسان در محدوده شرقی تنگه هرمز تا دریای عمان برگزار می شود و در آن، دو طرف توان نظامی خود را به نمایش گذاشته و تجربیاتشان را به اشتراک می گذارند .

امیر آزاد با اشاره به اینکه ناوشکن البرز، ناوشکن الوند و یک فروند بالگرد ضد زیردریایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در این تمرین یکسان حضور دارند، اضافه کرد: در این تمرین یکسان 700 نفر از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و 700 نفر از نیروی دریایی چین حضور دارند.

‌فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش به ارائه جزییات برگزاری تمرین یکسان ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و چین، پرداخت. 

فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش در آخر گفت: این تمرین یکسان جهت ملیات حمل و انتقال نیروها، نشست و برخاست بالگردها از ناوها، صورت بندی یگان های شناور، مانور افسر نگهبان، تبادل عمودی بین نیروها، تبادل اطلاعات بین اتاق های عملیات و مخابرات، انجام عملیات های متفاوت ضد زیردریایی، ضد واحدهای پروازی و ضد واحدهای سطحی و مخابراه با چراغ و پرچم از جمله عملیات هایی است که در این تمرین اجرا می شود.

به گزارش ایسنا، ناوگروه کشور چین متشکل از ناوشکن Chang Chung ، ناو پشتیبانی Chao Hu ، ناو رزمی Jin Zhou به همراه یک بالگرد به منظور تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور و ارتقای تعاملات دریایی نیروهای دریایی دو کشور هم اکنون در بندرعباس به سر می برد و در این تمرین یکسان حضور دارند.

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | دریایی | جمهوری خلق | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs