آویزان کردن ایران اسلامی دریایی جمهوری خلق

آویزان کردن: ایران اسلامی دریایی جمهوری خلق اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی 400 میلیارد تومان هزینه جهت پیاده‌راه &quot/ ، 17 شهریور&quot، گازانبری ساخته شد ، عضو شورای شهر

این پیاده راه به صورت غیرکارشناسی و غلط، بدون تهیه مطالعات و پیوست‌های ترافیکی ساخته شده است است. 

400 میلیارد تومان هزینه جهت پیاده‌راه &quot/ ، 17 شهریور&quot، گازانبری ساخته شد ، عضو شورای شهر

عضو شورای شهر: 400 میلیارد تومان هزینه جهت پیاده راه "17 شهریور" / گازانبری ساخته شد

عبارات مهم : ایران

این پیاده راه به صورت غیرکارشناسی و غلط، بدون تهیه مطالعات و پیوست های ترافیکی ساخته شده است هست.

رییس کمیسییون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست تا به داد اهالی و کسبه پیاده راه “هفده شهریور” برسد.

به گزارش ایسنا، علیخانی صبحگاه امروز در جلسه علنی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه در پی اعتراضات گسترده کسبه و اهالی پیاده راه هفده شهریور از این منطقه دیدار کردم، گفت: این پیاده راه به صورت غیرکارشناسی و غلط، بدون تهیه مطالعات و پیوست های ترافیکی ساخته شده است است.

400 میلیارد تومان هزینه جهت پیاده‌راه &quot/ ، 17 شهریور&quot، گازانبری ساخته شد ، عضو شورای شهر

وی با بیان اینکه این پیاده راه با رنگ لعاب مذهبی به صورت دستوری و گازانبری ساخته شد، گفت: هیچ کدام از کارشناسان ترافیکی دخالتی در اجرای این طرح نداشتند و سندی نیز در تایید آن امضا نکردند.

به گفته علیخانی، 400 میلیارد تومان که با احتساب قیمت روز 1000 میلیارد تومان می شود، جهت ساخت این پیاده راه هزینه شده است است.

این پیاده راه به صورت غیرکارشناسی و غلط، بدون تهیه مطالعات و پیوست‌های ترافیکی ساخته شده است است. 

رییس کمیسییون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه حدود یکهزار واحد صنفی و 10 هزار خانواده از ساخت این پیاده راه متاثر شده است اند، گفت: توصیه قابل توجه اینکه این محله انقلابی بوده ولی حالا به محلی جهت جولان مواد فروشان و بروز انواع و اقسام پرسشها و آسیب های اجتماعی شده است هست. از شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران می خواهم که به داد اهالی این خیابان برسد.

واژه های کلیدی: ایران | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs